T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İç Kontrol

Güncelleme Tarihi: 09/01/2019

MEVZUAT

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

6085 Sayılı Sayıştay Kanunu

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları İle Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge

İl Sağlık Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

Sağlık Bakanlığı İç Kontrol Eylem Planı Üst Yazısı

Bayburt İli İç Kontrol Eylem Planı

Kamu Etik Davranış Kuralları

Yönetim Şeması

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü Koordinatörlükler

Sağlık Hizmetleri Başkanlığı

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı

Görev Dağılım Çizelgesi

İş Takip Takvimi

Misyonumuz - Vizyonumuz

İç Kontrol Döküman Yönetim Prosedürü

İÇ KONTROL

İç Kontrol Nedir?

Kamuda İç Kontrol

Kamu İç Kontrol Standartları

Kamu İç Kontrol Rehberi


İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

YATIRIMLAR BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

KANSER BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

KALİTE BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

HUKUK İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

İÇ KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZLAR BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

ÇEKÜS BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

BULAŞICI HASTALIKLAR BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

AKILCI İLAÇ KULLANIMI İŞ AKIŞ SÜRECİ

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

İL AMBULANS KOMUTA KONTROL MERKEZİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

ÇEVRE SAĞLIĞI BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

SİVİL SAVUNMA BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

PERSONEL VE DESTEK BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

KAMU HASTANELERİ BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ SÜRECİ

İSTATİSTİK VE BİLGİ İŞLEM BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

İDARİ VE MALİ İŞLER BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ