T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. Sağlık Bakanlığı Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. Sağlık Bakanlığı Baybur İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İç Kontrol

Güncelleme Tarihi: 30/03/2020

MEVZUAT

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

6085 Sayılı Sayıştay Kanunu

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları İle Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge

İl Sağlık Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

Sağlık Bakanlığı İç Kontrol Eylem Planı Üst Yazısı

Bayburt İli İç Kontrol Eylem Planı

Kamu Etik Davranış Kuralları

Yönetim Şeması - 05.09.2019

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü Koordinatörlükler

Sağlık Hizmetleri Başkanlığı

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı

Görev Dağılım Çizelgesi

İş Takip Takvimi

Misyonumuz - Vizyonumuz

İç Kontrol Döküman Yönetim ProsedürüİÇ KONTROL

İç Kontrol Nedir?

Kamuda İç Kontrol

Kamu İç Kontrol Standartları

Kamu İç Kontrol Rehberi


İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SÜREÇ HİYERARŞİSİ

SÜREÇ HİYERARŞİSİ 2019.pdf


İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

AKILCI İLAÇ KULLANIMI İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf

BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf

İÇ KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf

KANSER BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf

AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf

YATIRIMLAR BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf

SİVİL SAVUNMA BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf

PERSONEL VE DESTEK BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf

AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf

KAMU HASTANELERİ BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf

KALİTE BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf

İSTATİSTİK VE BİLGİ İŞLEM BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf

İL AMBULANS KOMUTA KONTROL MERKEZİ İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf

İDARİ VE MALİ İŞLER BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf

BULAŞICI HASTALIKLAR BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf

HUKUK İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf

ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZLAR BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf

ÇEVRE SAĞLIĞI BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf

ÇEKÜS BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdfGÖREV TANIMLARI  Güncelleme 15.04.2019

BAŞKAN GÖREV TANIMI 2019.doc

BAŞKAN YARDIMCISI GÖREV TANIMI 2019.doc

UZMAN GÖREV TANIMI 2019.doc


BİLGİLENDİRME DOSYASI  Güncelleme 30.03.2020

GENEL BİLGİLENDİRME DOSYASI.pdf


YÖNETİM KARALILIK BEYANI   Güncelleme 30.03.2020

BAYBURT SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM KARARLILIK BEYANI.pdf


TEŞKİLAT ŞEMASI

BAYBURT TEŞKİLAT ŞEMASI.pdf


ÖZEL HEDEF FORMU

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL HEDEFLER.pdf


BROŞÜR

2020 BROŞÜR.pdf


2020 YILI TÜM BİRİMLERE AİT İŞ TAKVİMLERİ

SAĞLIK HİZ. İZLEME-DEĞERLENDİRME-DENETİM BİR. 2020 YILI İŞ TAKVİMİ.pdf

TEDARİK PLANLAMA STOK VE LOJİSTİK YÖNETİMİ BİRİMİ -TIBBİ CİHAZ VE KLİNİK MÜHENDİSLİK BİRİMİ 2020 YILI İŞ TAKVİMİ.pdf

AŞI BİRİMİ 2020 YILI İŞ TAKVİMİ.pdf

SİVİL SAVUNMA BİRİMİ 2020 YILI İŞ TAKVİMİ.pdf

SAĞLIK HİZ. TIBBİ CİHAZ VE ECZACILIK BİR. 2020 YILI İŞ TAKVİMİ.pdf

HASTA HAKLARI BİRİMİ 2020 YILI İŞ TAKVİMİ.pdf

MUTEMETLİK BİRİMİ 2020 YILI İŞ TAKVİMİ.pdf

RUH SAĞLIĞI BİRİMİ 2020 YILI İŞ TAKVİMİ.pdf

KALİTE KOORD. İŞ TAKVİMİ (2020).pdf

HASTEN HİZ. SAĞLIK BAKIM VE HASTANE HİZMETLERİ BİRİMİ 2020 YILI İŞ TAKVİMİ.pdf

DÖNER SERMAYE BİRİMİ 2020 YILI İŞ TAKVİMİ.pdf

KANSER BİRİMİ 2020 YILI İŞ TAKVİMİ.pdf

HASTA VE ÇALIŞAN HAKLARI BİRİMİ 2020 YILI İŞ TAKVİMİ.pdf

HASTANE HİZ. VERİMLİLİK BİRİMİ 2020 YILI İŞ TAKVİMİ.pdf

BİLGİ İŞLEM BİRİMİ 2020 YILI İŞ TAKVİMİ.pdf

AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ 2020 YILI İŞ TAKVİMİ.pdf

BULAŞICI OLMAYAN HAS. BİRİMİ 2020 YILI İŞ TAKVİMİ.pdf

ÇEKÜS BİRİMİ 2020 YILI İŞ TAKVİMİ.pdf

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ 2020 İŞ TAKVİMİ.pdf

MALİ HİZMETLER BİRİMİ İŞ TAKVİMİ 1.pdf

MALİ HİZMETLER BİRİMİ İŞ TAKVİMİ 2.pdf

MALİ HİZMETLER BİRİMİ İŞ TAKVİMİ 3.pdf


BİRİMLERİN İÇ KONTROL ÇALIŞMALARI

İSM 112 KALİTE BİRİMİ

RİSKLER.pdf

HASSAS GÖREVLER.pdf

RAPOR DÖKÜM FORMU.pdf

SORUMLULUK MATRİSİ.pdf

GÖREV DAĞILIM FORMU.pdf


İSM ACİL VE AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ

SORUMLULUK MATRİSİ.pdf

RAPOR DÖKÜM FORMU.pdf

HASSAS GÖREV LİSTELEME FORMU.pdf

RİSK FORMU.pdf

GÖREV DAĞILIM FORMU.pdf


İSM AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ

RİSK MATRİSİ.pdf

HASSAS GÖREV LİSTELEME FORMU.pdf

SORUMLULUK MATRİSİ.pdf

İŞ TAKVİMİ.pdf

RAPOR DÖKÜM.pdf

GÖREV DAĞILIM.pdf


İSM BULAŞICI HASTALIKLAR BİRİMİ

SORUMLULUK MATRİSİ.pdf

HASSAS GÖREVLER FORMU.pdf

RİSK FORMU.pdf

İŞ TAKİP FORÖU.pdf

RAPOR DÖKÜM FORMU.pdf

GÖREV DAĞILIM FORMU.pdf


İSM ÇALIŞAN GÜVENLİĞİN BİRİMİ

SORUMLULUK MATRİSİ.pdf


İSM ÇOCUK ERGEN & KADIN ÜREME SAĞLIĞI (ÇEKÜS) BİRİMİ

RAPOR DÖKÜM FORMU.pdf

RİSK MATRİİSİ FORMU.pdf

HASSAS GÖREV LİSTELEME FORMU.pdf

İŞ TAKİP FORMU.pdf

SORUMLULUK MATRİSİ.pdf

GÖREV DAĞILIM FORMU.pdf


İSM ÇEVRE SAĞLIĞI BİRİMİ

RİSK MATRİSİ.pdf

SORUMLULUK MSTRİSİ.pdf

HASSAS GÖREVLER FORMU.pdf

RAPOR DÖKÜM FORMU.pdf

GÖREV DAĞILIM FORMU.pdf


İSM HUKUK VE MUHAKEMET BİRİMİ

SORUMLULUK MATRİSİ.pdf


İSM İÇ KONTROL BİRİMİ

SÜRELİ İŞLER TAKVİMİ.pdf

SORUMLULUK MATRİSİ.pdf

RAPOR DÖKÜM FORMU.pdf


İSM İDARİ HİZMETLER BİRİMİ

SORUMLULUK MATRİSİ.pdf

RİSK DÖKÜMÜ.pdf

HASSAS GÖREV LİSTELEME FORMU.pdf


İSM KALİTE  BİRİMİ

SORUMLULUK MATRİSİ.pdf

RAPOR DÖKÜM FORMU.pdf

KALİTE BİRİMİ RİSK FORMU.pdf


İSM KANSER BİRİMİ

RİSK MATRİSİ.pdf

TÜM FORMLAR.pdf


İSM RUH SAĞLIĞI VE TÜTÜN  BİRİMİ

SORUMLULUK MATRİSİ.pdf

RİSK MATRİSİ.pdf


İSM SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ

RAPOR DÖKÜM FORMU.pdf

SORUMLULUK MATRİSİ.pdf

RİSK MATRİSİ.pdf

HASSAS GÖREVLER FORMU.pdf

İŞ TAKİP FORMU.pdf

SÜRELİ İŞLER.pdf

GÖREV DAĞILIM FORMU.pdf


İSM SİVİL SAVUNMA

SORUMLULUK MATRİSİ.pdf


KHB ADSM BİRİMİ

SORUMLULUK MATRİSİ.pdf

RAPOR DÖKÜM FORMU.pdf

HASSAS GÖREVLER FORMU.pdf


KHB AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI BİRİMİ

RİSK MATRİSİ.pdf


KHB HASTA VE ÇALIŞAN HAKLARI

RİSK FORMU.pdf

SORUMLULUK MATRİSİ.pdf

RAPOR DÖKÜM FORMU.pdf


KHB HASTANE HİZMETLERİ BİRİMİ
 
SORUMLULUK MATRİSİ.pdf

RAPOR DÖKÜM FORMU.pdf

RİSK MATRİSİ.pdf


KHB İDARİ HİZMETLER BİRİMİ

SORUMLULUK MATRİSİ.pdf

RAPOR DÖKÜM FORMU.pdf

RİSK MATRİSİ.pdf

HASSAS GÖREVLER FORMU.pdf

GÖREV DAĞILIM FORMU.pdf


KHB İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ

SORUMLULUK MATRİSİ.pdf

RİSK MATRİSİ.pdf

RAPOR DÖKÜM FORMU.pdf


KHB MALİ HİZMETLER BİRİMİ

RİSK MATRİSİ.pdf

SORUMLULUK MATRİSİ.pdf

RAPOR DÖKÜM FORMU.pdf


KHB ÖZELLİKLİ HİZMETLER BİRİMİ

RAPOR DÖKÜM FORMU.pdf

SORUMLULUK MATRİSİ.pdf

RİSK MATRİSİ.pdf

GÖREV DAĞILIM FORMU.pdf


KHB RAPORLAMA BİRİMİ

RİSK MATRİSİ.pdf


KHB TIBBİ CİHAZ BİRİMİ

SORUMLULUK MATRİSİ.pdf

RİSK MATRİSİ.pdf

RAPOR DÖKÜM FORMU.pdfEĞİTİM PLANI  Güncelleme 15.04.2019

EĞİTİM PLANI.doc