Sürekli İşçi Alımına ilişkin Duyurular
04 Nisan 2019

T.C. Sağlık Bakanlığı Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Sürekli İşçi Alımı kurası sonucunda İlimizde münhal bulunan kadrolara atanmak üzere Sözlü Sınava katılacak adayların başvuru belgelerini aşağıdaki takvim çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir.

İlanen duyurulur !!!

Not: Sözlü Sınav yeri ve tarihi ayrıca Müdürlüğümüz internet sitesinden ilan edilecektir.

Evrak Teslim Tarihi    : 18-19 Ocak 2019

Evrak Teslim Yeri       : Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü Ana Hizmet Binası Personel Hizmetleri Birimi

                                   (Şeyhhayran Mahallesi Eski Hastane Caddesi No:40 İl Sağlık Müdürlüğü Binası Merkez / Bayburt)  

İstenilen Başvuru Belgeleri

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sözlü sınava alınacaklar listesi

Kura İle Sözlü Sınava Hak Kazanan Aday Listesi İçin Tıklayınız...

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü' nün 29.01.2019 tarihli ve 84873901-902.03-104 sayılı yazısına istinaden sürekli işçi sınav takvimi aşağıdaki takvim doğrultusunda değiştirilmiştir.

Sözlü Sınav Takvimi

Sözlü Sınava Katılacaklar İsim Listesi


YENİ

  •  Sınav sonuçlarına itirazın 03-05.Nisan.2019 tarihleri arasında yapılması gerekmektedir.
  •  Sınav sonuçlarına itirazlar Komisyonda değerlendirilerek Müdürlüğümüz web sayfasında yayınlanacaktır
  •  Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilmiş olup adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilmiştir.  Ancak, başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde sınav kurulu veya kurullarınca alınan diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenmiştir.


SINAV SONUÇ LİSTELERİ

Güvenlik Görevlisi (Silahsız) Tutanak.pdf
Güvenlik Görevlisi (Silahsız).pdf

Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı Tutanak.pdf
Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı.pdf

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı Tutanak.pdf
1Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı.pdf

Sınav ve Atama Takvimi.pdf

Not: Yayınlamış olduğumuz sınav sonuç listeleri kesin listeler olmayıp 05 Nisan 2019 tarihi itibariyle yapılan itirazlar değerlendirilerek KESİN SINAV SONUÇ LİSTESİ yayınlanacaktır.