1 EKİM 2019 2. RUTİN AİLE HEKİMLİĞİ DENETİMLERİ BAŞLAYACAKTIR
25 Eylül 2019

1 Ekim 2019 tarihinden itibaren 2. Rutin Aile Hekimliği Denetimleri başlayacaktır. Tek Hekimli Aile Sağlığı Merkezlerinde mobil günler dikkate alınacaktır.