MESUL MÜDÜRLÜK EĞİTİMİ DUYURUSU
16 Aralık 2019

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27. maddesine istinaden, 2020 Yılı Fiyat Tarifeleri ve Analiz Bilgileri Rehber' inde yayınlanacak olan mesul müdürlük eğitim ücreti baz alınarak 2020 yılının Mart ayında  Mesul Müdürlük Eğitimi yapılması planlanmaktadır.

Katılmak isteyen mesul müdürlerin başvurusu 18/12/2019 tarihine kadar Müdürlüğümüzce alınacaktır. Kesin kayıt işlemlerinin tarihi ve istenilen belgeler https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-anasayfa web adresinden duyurulacaktır.