overlay

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI EĞİTİMİ

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan biyosidal ürün uygulayıcı eğitimi 18 Ocak -8 Şubat tarihleri arasında yapılması planlanmaktadır.

1-Eğitim için istenen bilgi, belge, eğitim tarihi ve koşulları Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığı https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-anasayfa adresinden ilan edilmiş olup ayrıca Müdürlüğümüz web sayfasında da duyrulrnuştur.Söz konusu bilgi belgeler ile 02 Ocak 2021 tarihine kadar Müdürlüğümüze mücracatlar alınacaktır. 
2-Kesin katılım sağlayacak kişilerin Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) https://uses.saglik.gov.tr/ adresinden "Eğitimler Başlığı" içinde yer alan ekte de gönderilen USES Kayıt ve Ders Takip Kılavuzumuzu inceleyerek "Hesabım Başlığı" nda yer alan "Kayıt Ol" dan kayıtlarının yapması ve işlem esnasında ekte gönderilen ve söz konusu adreste de yer alan kılavuzun kullanılmasının gerektiği belirtilmiştir.