overlay

MESUL MÜDÜR GÜNCELLEME VE BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI EĞİTİMLERİ

     Halk sağlığı alanında biyosidal ürünlerin doğru ve güvenli kullanımları amacıyla “Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır. Yönetmelik kapsamında Biyosidal Mesul Müdür Güncelleme ve Biyosidal Uygulayıcı Eğitimleri düzenlenmektedir ve Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden online olarak yapılmaktadır.

     Bakanlığımız tarafından 30 Kasım 2020 tarihinde USES üzerinden online Biyosidal Mesul Müdür Güncelleme Eğitimi yapılmış yeterli katılım sağlayanların sertifikaları güncellenmiştir. Ancak online eğitime çeşitli nedenler ile katılamayan veya eğitimini tamamlayamayan katılımcılar için 03-12 Mayıs 2021 tarihleri arasında USES üzerinden söz konusu eğitim yeniden açılacaktır.

Resmi yazıya aşağıdan ulaşabilirsiniz...
Mesul Müdür Güncelleme ve Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimleri.pdf