BİYOSİDAL MESUL MÜDÜR EĞİTİMİ
27 Temmuz 2021

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27 nci maddesine istinaden 02-07 Mart 2020 ve 16-21 Mart 2020 tarihleri arasında 2 grup olarak Mesul Müdür Eğitimi planlanmış, ilk grubun eğitimi tamamlanarak sertifikaları verilmiştir. Ancak SARS-Cov-2 virüs salgını nedeniyle ile ikinci grubun eğitimi ertelenmiştir.

 2.  grup katılımcılar öncelikli olmak üzere yönetmelikte belirlenen şartları sağlayan yeni katılımcılara için sonbahar aylarında “Mesul Müdürlük Eğitimi” düzenlenmesi planlanmaktadır.

“Mesul Müdürlük Eğitimi” düzenlenmesine ilişkin duyuru metni "https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-anasayfa.html" web sayfamızda yayımlanmıştır.

Not: 12.08.2021 tarihi mesai bitimine kadar başvuruların yapılması gerekmektedir.