3 - 9 EYLÜL HALK SAĞLIĞI HAFTASI
07 Eylül 2021

Ülkemizde her yıl 3-9 Eylül tarihleri ‘Halk Sağlığı Haftası’ olarak kutlanmaktadır. Halk Sağlığı Haftasının 2021 yılı teması “Afet ve Olağandışı Durumlarda Çevre Sağlığı Hizmetleri” olarak belirlenmiştir. 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası ''Afet ve Olağandışı Durumlarda Çevre Sağlığı Hizmetleri” kapsamında ilgili sayfada ( https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-anasayfa ) Halk sağlığının korunması açısından büyük öneme sahip olan çevre sağlığı hizmetlerinin, toplumun ve çevrenin sağlığı açısından ertelenemez ve vazgeçilemez olarak değerlendirildiğinden bu kapsamda yapılacak çalışmalar ve alınacak önlemler hakkında gerekli kaynaklar yayınlanmıştır.