İç Kontrol
05 Nisan 2021

MEVZUAT

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

6085 Sayılı Sayıştay Kanunu

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları İle Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge

İl Sağlık Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

Sağlık Bakanlığı İç Kontrol Eylem Planı Üst Yazısı

Bayburt İli İç Kontrol Eylem Planı

Kamu Etik Davranış Kuralları

Yönetim Şeması - 05.09.2019

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü Koordinatörlükler

Sağlık Hizmetleri Başkanlığı

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı

Görev Dağılım Çizelgesi

İş Takip Takvimi

MİSYON.pdf

VİZYON.pdf

İç Kontrol Döküman Yönetim ProsedürüİÇ KONTROL

İç Kontrol Nedir?

Kamuda İç Kontrol

Kamu İç Kontrol Standartları

Kamu İç Kontrol Rehberi


İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SÜREÇ HİYERARŞİSİ

SÜREÇ HİYERARŞİSİ 2019.pdf


İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ     Güncelleme(08.10.2020)

ACİL -AFETLERDE SAĞLIK İş Akış.pdf

AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ İş Akış.pdf

AŞI BİRİMİ İş Akış.pdf

BULAŞICI OLMAYAN KRONİK HASTALIKLAR BİRİMİ İş Akış.pdf

ÇEKÜS BİRİMİ İŞ AKIŞ.pdf

ÇEVRE SAĞLIĞI İş Akış.pdf

DİSİPLİN BİRİMİ İş Akış.pdf

DÖNER SERMAYE.pdf

GÖÇ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf

HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ İş Akış.pdf

Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi İş Akışı.pdf

HASTANE HİZMETLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ.pdf

HUKUK BİRİMİ İş Akış.pdf

İÇ KONTROL BİRİMİ İş Akış.pdf

İDARİ HİZMETLER BİRİMİ İş Akış.pdf

Kalite İş Akış Süreci.pdf

KANSER BİRİMİ İş Akış.pdf

MUTEMETLİK İş Akış.pdf

PERSONEL BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf

SAĞ.HİZ. İZLEME DENETLEME BİRİMİ İş Akış.pdf

SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ BİRİMİ.pdf

SATIN ALMA.pdf

SİVİL SAVUNMA İş Akış.pdf

STOK BİRİMİ.pdf

TAŞINIR BİRİMİ İŞ AKIŞ.pdf

TIBBİ CİHAZ VE BİYOMEDİKAL BİRİMİ İŞ AKIŞ.pdf

TIBBİ CİHAZ VE ECZACILIK İş Akış.pdf

TÜTÜN BİRİMİ.pdf

YATIRIMLAR BİRİMİ İŞ AKIŞ.pdf


GÖREV TANIMLARI      Güncelleme(31.03.2021)

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GÖREV TANIMI BİRİM SORUMLUSU.xlsx

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GÖREV TANIMI PERSONEL.xlsx

AİLE HEKİMLİĞİ GÖREV TANIMI PERSONEL.xlsx

AİLE HEKİMLİĞİ GÖREV TANIMI SORUMLU.xlsx

AŞI BİRİMİ GÖREV TANIMI PERSONEL.xlsx

AŞI BİRİMİ GÖREV TANIMI SORUMLU.xlsx

BULAŞICI HASTALIKLAR GÖREV TANIMI PERSONEL.xlsx

BULAŞICI HASTALIKLAR GÖREV TANIMI SORUMLU.xlsx

BULAŞICI OLMAYAN GÖREV TANIMI BİRİM SORUMLUSU.xlsx

BULAŞICI OLMAYAN GÖREV TANIMI PERSONEL.xlsx

ÇEKÜS GÖREV TANI PERSONEL.xlsx

ÇEKÜS GÖREV TANIMI SORUMLU.xlsx

ÇEVRE SAĞLIĞI GÖREV TANIMI OLUŞTURMA FORMU- SORUMLU.xlsx

ÇEVRE SAĞLIĞI GÖREV TANIMI PERSONEL.xlsx

DİSİPLİN GÖREV TANIMI PERSONEL.xlsx

DİSİPLİN GÖREV TANIMI SORUMLU.xlsx

DÖNER SERMAYE BİRİMİ GÖREV TANIMI PERSONEL.xlsx

DÖNER SERMAYE BİRİMİ GÖREV TANIMI SORUMLU.xlsx

HASTA HAKLARI BİRİM SORUMLUSU GÖREV TANIM FORMU.xlsx

HASTA HAKLARI İL KOOR.BİRİM PERSONELİ GÖREV TANIM FORMU.xlsx

HASTANE HİZMETLERİ GÖREV TANIMI PERSONEL.xlsx

HASTANE HİZMETLERİ GÖREV TANIMI SORUMLU.xlsx

HUKUK BİRİMİ GÖREV TANIM FORMU.xlsx

İÇ KONTROL BİRİMİ GÖREV TANIMI PERSONEL.xlsx

İÇ KONTROL BİRİMİ GÖREV TANIMI SORUMLU.xlsx

İDARİ HİZMETLER GÖREV TANIMI PERSONEL.xlsx

İDARİ HİZMETLER GÖREV TANIMI SORUMLU.xlsx

KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ GÖREV TANIMI PERSONEL.xlsx

KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ GÖREV TANIMI SORUMLU.xlsx

MUTEMETLİK GÖREV TANIMI PERSONEL.xlsx

MUTEMETLİK GÖREV TANIMI SORUMLU.xlsx

PERSONEL BİRİMİ GÖREV TANIMI SORUMLU.xlsx

PERSONEL GÖREV TANIMI PERSONEL.xlsx

RUH SAĞLIĞI GÖREV TANIMI PERSONEL.xlsx

RUH SAĞLIĞI GÖREV TANIMI SORUMLU.xlsx

SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GÖREV TANIM SORUMLU.xlsx

SAĞLIK HİZMETLERİ GÖREV TANIMI PERSONEL.xlsx

SAĞLIK HİZMETLERİ GÖREV TANIMI SORUMLU.xlsx

SAĞLKIK BİLGİ SİSTEMLERİ GÖREV TANIM PERSONEL.xlsx

SATINALMA GÖREV TANIM SORUMLU.xlsx

SATINALMA GÖREV TANIMI PERSONEL.xlsx

SİVİL SAVUNMA GÖREV TANIM FORMU.xlsx

TAŞINIR BİRİMİ GÖREV TANIMI PERSONEL (1) 2021.xlsx

TAŞINIR BİRİMİ GÖREV TANIMI SORUMLU.xlsx

TEDARİK VE STOK GÖREV TANIMI PERSONEL.xlsx

TEDARİK VE STOK GÖREV TANIMI SORUMLU.xlsx

TÜTÜN BİRİMİ GÖREV TANIMI OLUŞ.personel 1.xlsx

TÜTÜN BİRİMİ GÖREV TANIMI OLUŞ.SORUMLU.xlsxRAPOR DÖKÜM FORMLARI     Güncelleme(08.10.2020)

ACİL SAĞLIK Rapor Döküm Formu.pdf

AİLE HEKİMLİĞİ Rapor Dökümü 17.02.2020.pdf

AŞI BİRİMİ Rapor Döküm Formu.pdf

BULAŞICI OLMAYAN RAPOR DÖKÜM FORMU.pdf

ÇEKÜS RAPOR DÖKÜM FORMU GÜNCEL.pdf

DÖNER SERMAYE Rapor Döküm Formu.pdf

ECZACILIK RAPOR DÖKÜM FORMU.pdf

GÖÇ BİRİMİ Rapor Döküm.pdf

HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ RAPOR DÖKÜM FORMU.pdf

HASTA VE ÇALIŞAN HAKLARI BİRİMİ Rapor Döküm Formu.pdf

HASTANE HİZMETLERİ BİRİMİ rapor döküm formu.pdf

İÇ KONTROL BİRİMİ Rapor Döküm Formu.pdf

İZLEME DEĞ.DENETLEME birimi RAPOR DÖKÜM FORMU.pdf

KALİTE RAPOR DÖKÜM FORMU.pdf

KANSER RAPOR DÖKÜM FORMU.pdf

RUH sAĞLIĞI Rapor Döküm Formu.pdf

SİVİL SAVUNMA RAPOR DÖKÜM FORMU.pdf

TIBBİ CİHAZ BİRİMİ RAPOR DÖKÜM FORMU.pdfBİLGİLENDİRME DOSYASI  Güncelleme 31.03.2021

BAYBURT GENEL BİLGİLENDİRME DOSYASI 2021.pdf


YÖNETİM KARALILIK BEYANI   Güncelleme 31.03.2021

BAYBURT SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM KARARLILIK BEYANI.pdf


TEŞKİLAT ŞEMASI

BAYBURT TEŞKİLAT ŞEMASI.pdf


ÖZEL HEDEF FORMU

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL HEDEFLER.pdf


BROŞÜR

2020 BROŞÜR.pdf


2020 YILI TÜM BİRİMLERE AİT İŞ TAKVİMLERİ   Güncelleme 31.03.2021

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İŞ TAKVİMİ.xlsx

AİLE HEKİMLİĞİ İŞ TAKVİMİ.xlsx

AŞI BİRİMİ İŞ TAKVİMİ.xlsx

BULAŞICI HASTALIKLAR İŞ TAKVİMİ.xlsx

BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR İŞ TAKVİMİ.xlsx

ÇEKÜS BİRİMİ İŞ TAKBİMİ.xlsx

ÇEVRE SAĞLIĞI BİRİMİ İŞ TAKVİMİ.xlsx

DİSİPLİN İŞ TAKVİMİ FORMU.xlsx

DÖNER SERMAYE İŞ TAKVİMİ.xlsx

HASTA HAKLARI İL KOOR.İŞ TAKVİMİ.xlsx

HASTANE HİZMETLERİ İŞ TAKVİMİ.xlsx

HUKUK BİRİMİ İŞ TAKVİMİ.xlsx

İÇ KONTROL İŞ TAKVİMİ.xlsx

İDARİ HİZMETLER İŞ TAKVİMİ.xlsx

KALİTE BİRİMİ İŞ TAKVİMİ.xlsx

PERSONEL BİRİMİ İŞ TAKVİMİ.xlsx

RUH SAĞLIĞI İŞ TAKVİMİ.xlsx

MUTEMETLİK İŞ TAKVİMİ.xlsx

SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ İŞ TAKVİMİ.xlsx

SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ İŞ TAKVİMİ.xlsx

SATINALMA İŞ TAKVİMİ.xlsx

SİVİL SAVUNMA İŞ TAKVİMİ.xlsx

TAŞINIR BİRİMİ İŞ TAKVİMİ.xlsx

TIBBİ CİHAZ VE ECZACILIK İŞ TAKVİMİ.xlsx

TEDARİK VE STOK İŞ TAKVİMİ.xlsx

TÜTÜN BİRİMİ İŞ TAKVİMİ.xlsxİL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMLERİ GÖREV DAĞILIM FORMLARI

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ.pdf

AİLE HEKİMLİĞİ.pdf

BUL.OLM. HAST. BİR..pdf

ÇEVRE ÇALIŞAN SAĞLIĞI.pdf

DİSİPLİN BİRİMİ.pdf

DÖNER SERMAYE.pdf

GÖÇ BİRİMİ.pdf

HASTA HAKLARI.pdf

HASTA VE ÇALIŞAN HAKLARI BİRİMİ.pdf

HUKUK BİRİMİ.pdf

İDARİ HİZ.BİRİMİ.pdf

KANSER BİRİMİ.pdf

MUTEMETLİK BİRİMİ.pdf

PERSONEL BİRİMİ.pdf

RUH SAĞLIĞI.pdf

SAĞ.HİZ.İZLEME DEĞER.VE DENETLEME BİRİMİ.pdf

SAĞLIK BİLGİ SİS..pdf

SATIN ALMA İHALE.pdf

TAŞINIR KAYIT.pdf

TEDARİK PLANLAMA VE LOJİSTİK BİRİMİ.pdf

TIBBİ CİHAZ VE ECZACILIK.pdf

TÜTÜN BİRİMİ.pdf


İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMLERİ İŞ SÜREÇLERİ TANIMLAMA FORMLARI Güncelleme 31.03.2021

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİM.xlsx

AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ.xlsx

AŞI BİRİMİ.xlsx

BULAŞICI HASTALIKLAR BİRİMİ.xlsx

BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR BİRİMİ.xlsx

ÇEKÜS BİRİMİ.xlsx

ÇEVRE VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ.xlsx

DİSİPLİN İŞ SÜREÇLERİ TANIMLAMA FORMU.xlsx

DÖNER SERMAYE BİRİMİ.xlsx

HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ.xlsx

HASTANE HİZMETLERİ BİRİMİ.xlsx

HUKUK BİRİMİ.xlsx

İÇ KONTROL BİRİMİ.xlsx

İDARİ HİZMETLER BİRİMİ.xlsx

KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ.xlsx

MUTEMETLİK BİRİMİ.xlsx

PERSONEL BİRİMİ.xlsx

RUH SAĞLIĞI BİRİMİ.xlsx

SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ BİRİMİ.xlsx

SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ.xlsx

SATINALMA BİRİMİ.xlsx

SİVİL SAVUNMA BİRİMİ.xlsx

TAŞINIR BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ TANIMLAMA FORMU 2021 (TAŞINIR BİRİMİ).xlsx

TEDARİK VE STOK BİRİMİ.xlsx

TÜTÜN BİRİMİ.xlsx


İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMLERİ SORUMLULUK MATRİSLERİ

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ.pdf

AİLE HEKİMLİĞİ.pdf

AŞI BİRİMİ.pdf

BUL.OLMAYAN HASTALIKLAR.pdf

ÇEVRE ÇALIŞAN SAĞLIĞI.pdf

DİSİPLİN BİRİMİ.pdf

DÖNER SERMAYE.pdf

GÖÇ BİRİMİ.pdf

HASTA HAKLARI.pdf

HASTA VE ÇALIŞAN HAKLARI BİRİMİ.pdf

HUKUK BİRİMİ.pdf

İDARİ HİZ.BİRİMİ.pdf

KANSER BİRİMİ.pdf

MUTEMETLİK.pdf

PERSONEL.pdf

RUH SAĞLIĞI.pdf

SAĞ.HİZ.İZLEME DEĞER.VE DENETLEME.pdf

SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ.pdf

SATIN ALMA-İHALE.pdf

SİVİL SAVUNMA.pdf

TAŞINIR KAYIT.pdf

TEDARİK PLANLAMA VE LOJİSTİK.pdf

TIBBİ CİHAZ VE ECZACILIK.pdf

TÜTÜN BİRİMİ.pdfEĞİTİM PLANI  Güncelleme 15.04.2019

EĞİTİM PLANI.doc