İç Kontrol
30 Haziran 2022

MEVZUAT
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
6085 Sayılı Sayıştay Kanunu
Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları İle Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge
İl Sağlık Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi
Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
Sağlık Bakanlığı İç Kontrol Eylem Planı Üst Yazısı
Bayburt İli İç Kontrol Eylem Planı
KAMU ETİK DAVRANIŞ KURALLARI.docx
Yönetim Şeması - 05.09.2019
Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü Koordinatörlükler
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı
Görev Dağılım Çizelgesi
İş Takip Takvimi
MİSYON.pdf
VİZYON.pdf
İç Kontrol Döküman Yönetim Prosedürü

İÇ KONTROL
İç Kontrol Nedir?
Kamuda İç Kontrol
Kamu İç Kontrol Standartları
Kamu İç Kontrol Rehberi

İÇ KONTROL REHBERLER
EYLEM PLANI PUANLAMA REHBERİ.pdf
GÖREV TANIMI OLUŞTURMA REHBERİ.pdf
HASSAS GÖREV REHBERİ.pdf
İŞ AKIŞ VE TEŞKİLAT ŞEMASI ÇİZİM STANDARTLARI REHBERİ.pdf
RİSK OLUŞTURMA REHBERİ.pdf

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SÜREÇ HİYERARŞİSİ
SÜREÇ HİYERARŞİSİ 2019.pdf

İŞ SÜREÇLERİ TANIMLAMA FORMLARI
SİVİL SAVUNMA BİRİMİ.xlsx
SAĞLIK HİZMETLERİ.xlsx
PERSONEL BİRİMİ.xlsx
KAMU HASTANELERİ.xlsx
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BİRİMİ.xlsx
HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ.xlsx
HUKUK BİRİMİ.xlsx
KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ.xlsx
DÖNER SERMAYE BİRİMİ.xlsx
DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ.xlsx
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ.xlsx

İŞ AKIŞ SEMALARI    Güncelleme(28.01.2022)
HUKUK BİRİMİ

0.1.1.pdf
0.1.2.pdf
0.1.3.pdf
0.1.4.pdf
0.1.5.pdf

HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ
0.2.1.pdf
0.2.2.pdf
0.2.3.pdf
0.2.4.pdf

SİVİL SAVUNMA BİRİMİ
0.3.1.pdf
0.3.2.pdf
0.3.3.pdf
0.3.4.pdf

DÖNER SERMAYE BİRİMİ
0.4.1.pdf
0.4.2.pdf
0.4.3.pdf
0.4.4.pdf

İL KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
0.5.1.pdf
0.5.2.pdf
0.5.3.pdf
0.5.4.pdf
0.5.5.pdf
0.5.6.pdf
0.5.7.pdf
0.5.8.pdf
0.5.9.pdf
0.5.10.pdf
0.5.11.pdf

HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BİRİMİ
1.1.1.pdf
1.1.2.pdf
1.1.3.pdf
1.1.4.pdf
1.1.5.pdf
1.1.6.pdf
1.1.7.pdf
1.1.8.pdf
1.1.9.pdf
1.1.10.pdf
1.1.11.pdf
1.1.12.pdf
1.1.13.pdf
1.1.14.pdf
1.1.15.pdf
1.1.16.pdf
1.1.17.pdf
1.1.18.pdf
1.1.19.pdf
1.1.20.pdf
1.1.21.pdf
1.1.22.pdf
1.1.23.pdf
1.1.24.pdf
1.1.25.pdf
1.1.26.pdf
1.1.27.pdf
1.1.28.pdf
1.1.29.pdf
1.1.30.pdf
1.1.31.pdf
1.1.32.pdf
1.1.33.pdf
1.1.34.pdf
1.1.35.pdf
1.1.36.pdf
1.1.37.pdf
1.1.38.pdf
1.1.39.pdf
1.1.40.pdf
1.1.41.pdf
1.1.42.pdf
1.1.43.pdf
1.1.44.pdf
1.1.45.pdf
1.1.46.pdf
1.1.47.pdf
1.1.48.pdf
1.1.49.pdf
1.1.50.pdf
1.1.51.pdf
1.1.52.pdf
1.1.53.pdf
1.1.54.pdf
1.1.55.pdf
1.1.56.pdf
1.1.57.pdf
1.1.58.pdf
1.1.59.pdf
1.1.60.pdf
1.1.61.pdf
1.1.62.pdf
1.1.63.pdf
1.1.64.pdf
1.1.65.pdf
1.1.66.pdf
1.1.67.pdf
1.1.68.pdf
1.1.69.pdf
1.1.70.pdf
1.1.71.pdf
1.1.72.pdf
1.1.73.pdf
1.1.74.pdf
1.1.75.pdf
1.1.76.pdf
1.1.77.pdf
1.1.78.pdf
1.1.79.pdf
1.1.80.pdf
1.1.81.pdf
1.1.82.pdf
1.1.83.pdf
1.1.84.pdf
1.1.85.pdf
1.1.86.pdf
1.1.87.pdf
1.1.88.pdf
1.1.89.pdf
1.1.90.pdf
1.1.91.pdf
1.1.92.pdf
1.1.93.pdf
1.1.94.pdf
1.1.95.pdf
1.1.96.pdf
1.1.97.pdf
1.1.98.pdf
1.1.99.pdf
1.1.100.pdf
1.1.101.pdf
1.1.102.pdf
1.1.103.pdf
1.1.104.pdf
1.1.105.pdf
1.1.106.pdf
1.1.107.pdf
1.1.108.pdf
1.1.109.pdf

KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BİRİMİ
1.2.1.pdf
1.2.2.pdf
1.2.3.pdf
1.2.4.pdf
1.2.5.pdf
1.2.6.pdf
1.2.7.pdf
1.2.8.pdf
1.2.9.pdf
1.2.10.pdf
1.2.11.pdf
1.2.12.pdf
1.2.13.pdf
1.2.14.pdf
1.2.15.pdf
1.2.16.pdf
1.2.17.pdf
1.2.18.pdf
1.2.19.pdf
1.2.20.pdf
1.2.21.pdf
1.2.22.pdf

SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ
1.3.1.pdf
1.3.2.pdf
1.3.3.pdf
1.3.4.pdf
1.3.5.pdf
1.3.6.pdf
1.3.7.pdf
1.3.8.pdf
1.3.9.pdf
1.3.10.pdf
1.3.11.pdf

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ
1.4.1.pdf
1.4.2.pdf
1.4.3.pdf
1.4.4.pdf
1.4.5.pdf
1.4.6.pdf
1.4.7.pdf
1.4.8.pdf
1.4.9.pdf
1.4.10.pdf
1.4.11.pdf
1.4.12.pdf
1.4.13.pdf
1.4.14.pdf
1.4.15.pdf
1.4.16.pdf
1.4.17.pdf
1.4.18.pdf
1.4.19.pdf

PERSONEL HİZMETLERİ BİRİMİ
2.1.1.pdf
2.1.2.pdf
2.1.3.pdf
2.1.4.pdf
2.1.5.pdf
2.1.6.pdf
2.1.7.pdf
2.1.8.pdf
2.1.9.pdf
2.1.10.pdf
2.1.11.pdf
2.1.12.pdf
2.1.13.pdf
2.1.14.pdf
2.1.15.pdf
2.1.16.pdf
2.1.17.pdf
2.1.18.pdf
2.1.19.pdf
2.1.20.pdf
2.1.21.pdf
2.1.22.pdf
2.1.23.pdf
2.1.24.pdf
2.1.25.pdf
2.1.26.pdf
2.1.27.pdf
2.1.28.pdf
2.1.29.pdf
2.1.30.pdf
2.1.31.pdf
2.1.32.pdf
2.1.33.pdf
2.1.34.pdf
2.1.35.pdf
2.1.36.pdf
2.1.37.pdf
2.1.38.pdf
2.1.39.pdf
2.1.40.pdf
2.1.41.pdf
2.1.42.pdf
2.1.43.pdf
2.1.44.pdf
2.1.45.pdf
2.1.46.pdf
2.1.47.pdf
2.1.48.pdf
2.1.49.pdf
2.1.50.pdf
2.1.51.pdf
2.1.52.pdf
2.1.53.pdf
2.1.54.pdf
2.1.55.pdf

DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ
2.2.1.pdf
2.2.2.pdf
2.2.3.pdf
2.2.4.pdf
2.2.5.pdf
2.2.6.pdf
2.2.7.pdf
2.2.8.pdf
2.2.9.pdf
2.2.10.pdf
2.2.11.pdf
2.2.12.pdf
2.2.13.pdf
2.2.14.pdf
2.2.15.pdf
2.2.16.pdf
2.2.17.pdf
2.2.18.pdf
2.2.19.pdf
2.2.20.pdf
2.2.21.pdf
2.2.22.pdf
2.2.23.pdf
2.2.24.pdf
2.2.25.pdf
2.2.26.pdf
2.2.27.pdf
2.2.28.pdf
2.2.29.pdf
2.2.30.pdf
2.2.31.pdf
2.2.32.pdf
2.2.33.pdf
2.2.34.pdf
2.2.35.pdf
2.2.36.pdf
2.2.37.pdf
2.2.38.pdf
2.2.39.pdf
2.2.40.pdf
2.2.41.pdf
2.2.42.pdf

GÖREV TANIMLARI      Güncelleme(22.03.2022)
1-HUKUK BİRİMİ.xlsx
3-HASTA HAKLARI BİRİMİ.xlsx
4-DÖNER SERMAYE BİRİMİ.xlsx
5-İL KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ.xlsx
6-HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BİRİMİ.xlsx
7-KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BİRİMİ.xlsx
8-SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ.xlsx
9-ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ.xlsx
10-PERSONEL BİRİMİ.xlsx
11-DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ.xlsx

RAPOR DÖKÜM FORMLARI     Güncelleme(28.01.2022)
ACİL SAĞLIK Rapor Döküm Formu.pdf
AİLE HEKİMLİĞİ Rapor Dökümü 17.02.2020.pdf
AŞI BİRİMİ Rapor Döküm Formu.pdf
BULAŞICI OLMAYAN RAPOR DÖKÜM FORMU.pdf
ÇEKÜS RAPOR DÖKÜM FORMU GÜNCEL.pdf
DÖNER SERMAYE Rapor Döküm Formu.pdf
ECZACILIK RAPOR DÖKÜM FORMU.pdf
GÖÇ BİRİMİ Rapor Döküm.pdf
HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ RAPOR DÖKÜM FORMU.pdf
HASTA VE ÇALIŞAN HAKLARI BİRİMİ Rapor Döküm Formu.pdf
HASTANE HİZMETLERİ BİRİMİ rapor döküm formu.pdf
İÇ KONTROL BİRİMİ Rapor Döküm Formu.pdf
İZLEME DEĞ.DENETLEME birimi RAPOR DÖKÜM FORMU.pdf
KALİTE RAPOR DÖKÜM FORMU.pdf
KANSER RAPOR DÖKÜM FORMU.pdf
RUH sAĞLIĞI Rapor Döküm Formu.pdf
SİVİL SAVUNMA RAPOR DÖKÜM FORMU.pdf
TIBBİ CİHAZ BİRİMİ RAPOR DÖKÜM FORMU.pdf

BİLGİLENDİRME DOSYASI  (Güncelleme 22.03.2022)
2022 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BİLGİLENDİRME DOSYASI.docx

YÖNETİM KARALILIK BEYANI   (Güncelleme 22.03.2022)
2022 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM KARARLILIK BEYANI.pdf

TEŞKİLAT ŞEMASI  (Güncelleme 07.06.2022)
BAYBURT TEŞKİLAT ŞEMASI.pdf

BROŞÜR  (Güncelleme 28.01.2022)
2020 BROŞÜR.pdf

ETİK SLOGAN (Güncelleme 09.06.2022)
ETİK SLOGAN 2022.pdf

BİRİM İŞ TAKVİMLERİ  (Güncelleme 28.01.2022)
TÜTÜN BİRİMİ İŞ TAKVİMİ.xlsx
SİVİL SAVUNMA İŞ TAKVİMİ.xlsx
SATINALMA İŞ TAKVİMİ.xlsx
SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ İŞ TAKVİMİ.xlsx
MUTEMETLİK İŞ TAKVİMİ.xlsx
PERSONEL BİRİMİ İŞ TAKVİMİ.xlsx
RUH SAĞLIĞI İŞ TAKVİMİ.xlsx
SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ İŞ TAKVİMİ.xlsx
KAMU HASTANELERİ BİRİMİ İŞ TAKVİMİ.xlsx
KALİTE BİRİMİ İŞ TAKVİMİ.xlsx
İDARİ HİZMETLER İŞ TAKVİMİ.xlsx
İÇ KONTROL İŞ TAKVİMİ.xlsx
ÇEVRE SAĞLIĞI bİRİMİ İŞ TAKVİMİ.xlsx
DİSİPLİN İŞ TAKVİMİ FORMU.xlsx
HASTA HAKLARI İL KOOR.İŞ TAKVİMİ.xlsx
HUKUK BİRİMİ İŞ TAKVİMİ.xlsx
ÇEKÜS BİRİMİ İŞ TAKBİMİ.xlsx
BULAŞICI OLMAYAN HST.BİRİMİ İŞ TAKVİMİ.xlsx
BULAŞICI HASTALIKLAR İŞ TAKVİMİ.xlsx
AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ İŞ TAKVİMİ.xlsx
ACİL SAĞLIK HİZ.BİRİMİ İŞ TAKVİMİ.xlsx

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMLERİ GÖREV DAĞILIM FORMLARI
YÖNETİM BİRİMLERİ GÖREV DAĞILIM FORMU.xlsx
SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV DAĞILIM FORMU.xlsx
DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV DAĞILIM FORMU.xlsx