T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. Sağlık Bakanlığı Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. Sağlık Bakanlığı Baybur İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

TÜRKİYE VİRAL HEPATİT ÖNLEMEVE KONTROL PROGRAMI

Güncelleme Tarihi: 12/07/2019

Hepatitler, kronik karaciğer hastalığı, siroz ve karaciğer kanserine yol açabilen, tüm dünyada yaygın olarak görülen ve ülke ekonomisini yakından ilgilendiren önemli bir halk sağlığı sorunudur.

Sağlık Bakanlığı tarafından viral hepatit yeni vaka sayısının ve viral hepatitlere bağlı ölümlerin azaltılması, viral hepatit tanısı alan hastaların bakımının iyileştirilmesi ve viral hepatitlerin toplumsal alanlarda oluşturduğu sosyoekonomik etkinin azaltılması amacıyla “Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı (2018-2023)” hazırlanmıştır. Programa yönelik geliştirilen stratejiler doğrultusunda hastalığın bulaşmasının önlenmesine yönelik başta risk altındaki kişiler olmak üzere tüm toplumda farkındalığın artırılması,  hastalığın erken tespiti ve hastaların tedaviye yönlendirilmesiyle siroz ve kanser gelişiminin önlenmesine yönelik çalışmaların yapılmaktadır.

Konu ile ilgili afiş,broşür ve Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı (2018-2023) aşağıdadır.

Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı (2018-2023).doc

Afiş - 1.pdf
Afiş - 2.pdf

Broşür - 1.pdf
Broşür - 2.pdf
Broşür - 3.pdf
Broşür - 4.pdf
Broşür - 5.pdf
Broşür - 6.pdf