İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri
20 Eylül 2022

DENETİM BELGELERİ
ECZANEDE BULUNDURULMASI ZORUNLU İLAÇ TIBBİ MALZEMELER.pdf
SERBEST ECZANE DENETİM FORMU.pdf
SERBEST ECZANE AÇILIŞINA İLİŞKİN DENETİM FORMU.pdf

GEREKLİ BELGELER
YARDIMCI ECZACILIK İÇİN İSTENEN BELGELER.docx
VERESELİ ECZANE İSTENEN BELGELER.doc
SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER.doc
İKİNCİ ECZACILIK İÇİN İSTENEN BELGELER.docx
ECZANE TADİLATI İÇİN GEREKEN BELGELER.docx
ECZANE NAKLİNDE İSTENEN BELGELER.docx
ECZANE MESUL MÜDÜR TAYİNİNDE İSTENEN BELGELER.doc
ECZANE KAPANIŞI İÇİN İSTENEN BELGELER.docx
ECZANE DEVRİNDE İSTENEN BELGELER.doc
ECZANE AÇILIŞINDA VE EYS BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER.docx

MEVZUAT
Yardımcı Eczacı Yerleştirmesi ve Çalıştırılmasına Dair Usul ve Esaslar.pdf
Sağlık Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımları.pdf
6197 Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun.pdf
1262 İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu.pdf
Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğü.pdf
Türk Eczacıları Birliği Kanunu.pdf
Muvazaa Değerlendirme Komisyonlarının Teşekkülü İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge.pdf
İlaçların Güvenliliği Hakkında Yönetmelik.pdf
ECZANE OLACAK YERE AİT BELEDİYEDEN ALINACAK BELGELERE İLİŞKİN KILAVUZ.pdf
Eczane İşlemleri Çalışma Prosedürü.docx
Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik.pdf

DİLEKÇELER
YARDIMCI ECZACI ATAMA KABUL BAŞVURU DİLEKÇESİ.pdf
YARDIMCI ECZACI ATAMA BAŞVURU DİLEKÇESİ.pdf
MİADI GEÇMİŞ İLAÇLAR İÇİN DÜZENLENECEK İMHA FORMU.docx
KİMLİK NO VE ADLİ SİCİL BEYAN FORMU.pdf
İMHA DİLEKÇESİ.docx
İKİNCİ ECZACI ATAMA KABUL BAŞVURU DİLEKÇESİ.pdf
İKİNCİ ECZACI ATAMA BAŞVURU DİLEKÇESİ.pdf
ECZANE TADİLAT BAŞVURU DİLEKÇESİ.pdf
ECZANE NAKİL BAŞVURU DİLEKÇESİ_(Farklı İlçeye).pdf
ECZANE NAKİL BAŞVURU DİLEKÇESİ_(Aynı İlçeye).pdf
ECZANE MESUL MÜDÜR AYRILIŞ BAŞVURU DİLEKÇESİ.pdf
ECZANE MESUL MÜDÜR ATAMA KABUL BAŞVURU DİLEKÇESİ.pdf
ECZANE MESUL MÜDÜR ATAMA BAŞVURU DİLEKÇESİ.pdf
ECZANE KAPANIŞ BAŞVURU DİLEKÇESİ.pdf
ECZANE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU DİLEKÇESİ.pdf
ECZANE İL DIŞI NAKİL BAŞVURU DİLEKÇESİ.pdf
ECZANE DEVİR ETME BAŞVURU DİLEKÇESİ.pdf
ECZANE DEVİR ALMA BAŞVURU DİLEKÇESİ.pdf
ECZANE AÇILIŞ BAŞVURU DİLEKÇESİ.pdf
ECZACI SOYİSİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU DİLEKÇESİ.pdf
ECZACI GÖREVE DÖNÜŞ BAŞVURU DİLEKÇESİ.pdf
DOZ DÜZELTME DİLEKÇESİ- RENKLİ REÇETE.doc
DOZ DÜZELTME DİLEKÇESİ - MEDULA.doc