Arabuluculuk Komisyonu
11 Mart 2021

BAYBURT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ARABULUCULUK KOMİSYONU
Sağlık Bakanlığını temsilen Müdürlüğümüzü ve ilimiz Sağlık tesislerini ilgilendiren, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlılarında Arabuluculuk Kanunu’ nun “Arabuluculuk Faaliyetlerinin Yürütülmesi” başlığı altındaki 15/8. Maddesinde belirtilen “Arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyon temsil eder.” hükmüne istinaden Bakanlığımızı ilimizde temsil etmek üzere 28.02.2019 tarih ve 2086 sayılı Bakanlık Oluru ile Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.

Arabuluculuk Komisyonunda görevlendirilenlerin isimleri, unvanları ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

Arabuluculuk komisyonu.JPG


İletişim Bilgileri:

Adres :Şeyhhayran Mahallesi Danişmendiler Caddesi No:40/A, 69000 Merkez/BAYBURT
Telefon :0 458 211 28 31
Faks :0 458 211 76 16
e-posta :bayburt@saglik.gov.tr