T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. Sağlık Bakanlığı Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. Sağlık Bakanlığı Baybur İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Görev ve Yetkiler

Güncelleme Tarihi: 07/08/2017

İl Sağlık Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri
  • Sağlık hizmetleri alanında il genelinde sağlık hizmetlerini planlamak ve yürütülmesini sağlamak.
  • Sağlık hizmetleri ile ilgili kamu ve özel tüm kurum ve kuruluşların faaliyetlerini denetlemek ve değerlendirmek.
  • Acil sağlık hizmetleri ve ambulanslarla ilgili işlemleri planlamak ve denetlemek.
  • Koruyucu sağlık hizmetlerini planlamak, yürütmek ve denetlemek.
  • İl genelinde ilk yardım eğitimleri düzenlemek.
  • İlde meydana gelen afet ve acil durumlarda acil sağlık hizmeti sunmak.
  • Sağlık hizmeti sunumunda ihtiyaç duyulacak haberleşme, ilaç, tıbbî ve teknik malzemelere yönelik planlama, tedarik, dağıtım ve depolama faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak.