AİLE HEKİMLERİNE YÖNELİK KRONİK HASTALIKLAR İZLEMİ I. MODÜL İL EĞİTİMLERİ YAPILDI.
01 Ekim 2018

AİLE HEKİMLERİNE YÖNELİK KRONİK HASTALIKLAR İZLEMİ I. MODÜL İL EĞİTİMLERİ YAPILDI.

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Risk Faktörlerinin Önlenmesi ve Kontrolü Çalışmaları kapsamında toplumsal farkındalığı arttırmak, kalp ve damar hastalıklarının erken tanısını sağlayarak ve tedavi standartlarını oluşturarak hastalık yükünü azaltmak amacıyla birinci basamakta kronik hastalıklar izlemi başlatılmış olup aile hekimlerince kronik hastalıklar izlemi eğitimleri (kardiyovasküler risk değerlendirmesi ve hipertansiyon) sürecinin doğru yürütülmesi ve ülke genelinde standart ve nitelikli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla 26-27.09.2018 tarihlerinde Merkez Toplum Sağlığı eğitim salonunda Müdürlüğümüz Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Halk Sağlığı Uzm. Dr.Barış CAN tarafından birinci basamaktaki tüm Aile Hekimlerine yönelik olarak “Kronik Hastalıklar İzlemi İl Eğitimleri” konularında Aile Hekimlerine hizmet içi eğitimi verilmiş olup eğitim sonunda Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker HANCI ve Müdürlüğümüz Sağlık Hizmetleri Başkanı Ekrem HATİPOĞLU tarafından eğitime katılan aile hekimlerine KATILIM BELGELERİ verilmiştir.


 • Aile Hekimi Eğitim 01.jpg
 • Aile Hekimi Eğitim 02.jpg
 • Aile Hekimi Eğitim 03.jpg
 • Aile Hekimi Eğitim 04.jpg
 • Aile Hekimi Eğitim 05.jpg
 • Aile Hekimi Eğitim 06.jpg
 • Aile Hekimi Eğitim 07.jpg
 • Aile Hekimi Eğitim 08.jpg
 • Aile Hekimi Eğitim 09.jpg
 • Aile Hekimi Eğitim 10.jpg
 • Aile Hekimi Eğitim 11.jpg
 • Aile Hekimi Eğitim 12.jpg