PROSTAT BÜYÜMESİ HAKKINDA BİLMEDİKLERİMİZ VE BAŞARILI PROSTAT AMELİYATIMIZ
05 Ekim 2018

Bayburt Devlet Hastanesinde Üroloji uzmanı olarak görev yapan Op.Dr. Ersoy UYSAL Prostat hakkında önemli uyarılarda bulundu.

Benign prostat hiperplazisi (Prostat büyümesi), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur. Hayati bir tehdit oluşturmamasına karşın, alt idrar yolu semptomları (idrar yapmada zorlanma) olarak kendini gösteren klinik dışavurumu, hastanın yaşam kalitesini düşürür. Yaşı 65'ten büyük olan erkeklerin %30 kadarında sıkıntı verici bulgular meydana gelebilir.

BPH halk arasında  iyi huylu  prostat hastalığı olarak bilinmektedir. Hastalarda idrar şikâyetleri oldukça şiddetli ve yaşam kalitesini çok  bozmaktadır. Bu şikâyetler idrarda yanma, zor ve ağrılı idrar yapma, gece uykudan uyanıp idrar yapma, idrar kaçırma, ani idrara  çıkma  isteği, kesik kesik idrar yapma gibi  şikâyetlerden oluşmaktadır. Yeterli tedavi  edilmediği  takdirde hastalarda sık tekrarlayan idrar yolu  enfeksiyonları, kanlı idrar yapma, idrar kesesinde taş oluşma, bazen idrarı  tamamen yapamayıp acil idrar sondası takılma gereği oluşturabilir.

Bayburt Devlet Hastanesi Üroloji polikliniğine başvuran 70  yaşında  bir erkek hastanın idrarda kanama şikâyeti ile başvurması sonrası yaptığımız incelemede prostat büyümesi oluştuğu; kontrollerini düzenli yaptırmadığı ve medikal tedavisine uymadığını tespit ettik.

Sonuç olarak prostat boyutlarının  yaklaşık  3-4 kat arttığı ve mesanesinde(idrar kesesinde) yaklaşık  3 cm’lik taşı olduğunu gördük. Öncelikli olarak üretral  katater(idrar sondası)  taktık. Sonrasında ise açık prostatektomi(prostatın çıkarılması) ve açık mesane taşı  ameliyatını başarılı  bir şekilde yaptık.

Özellikle yaşlı hasta potansiyeli yüksek olan Bayburt ilimiz de erkek nüfusa önerimiz özellikle 40’lı yaşlardan sonra prostat kontrollerini düzenli olarak yaptırmalarıdır. Yukarıda bahsettiğimiz yakınmalardan herhangi biri mevcutsa mutlaka üroloji polikliniğimize uğramayı unutmayalım.

  • Prostat Büyümesi 1.jpg
  • Prostat Büyümesi 2.jpg