BULAŞICI HASTALIKLAR KONUSUNDA HALK EĞİTİMLERİ YAPILDI
26 Mart 2019

Enfeksiyon hastalıklarının %60’ını oluşturan zoonotik hastalıklar, dünyada ve ülkemizde halk sağlığı yönünden önemini korumaktadır. Ülkemizde görülen bakteriyel zoonotik hastalıkların başında bruselloz, tularemi ve şarbon gelmektedir. Hastalıklarla mücadelede tanı ve tedavi yöntemlerinin yanında koruma ve kontrol önlemlerinin alınması ve bu kapsamda hastalıklar ile ilgili halkın bilgilendirilerek farkındalık düzeyinin artırılması önemli bir yer tutmaktadır.

Bu kapsamda müdürlüğümüze bağlı toplum sağlığı merkezi tarafından  bruselloz, tularemi ve şarbon hastalıklarına yönelik  mart ayı içerisinde  halk eğitimleri yapılmıştır.


  • Hayvan Hastalıkları 01.jpg
  • Hayvan Hastalıkları 02.jpg
  • Hayvan Hastalıkları 03.jpg
  • Hayvan Hastalıkları 04.jpg
  • Hayvan Hastalıkları 05.jpg
  • Hayvan Hastalıkları 06.jpg
  • Hayvan Hastalıkları 07.jpg
  • Hayvan Hastalıkları 08.jpg