2 NİSAN 2019 DÜNYA OTİZM GÜNÜ
02 Nisan 2019

Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker HANCİ 2 Nisan Dünya Otizm Günü olması münasebetiyle yazılı bir açıklama yaparak Otizm konusunda şunları ifade etti;

2 Nisan, Birleşmiş Milletler tarafından otizm konusunda farkındalık artırmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla “Dünya Otizm Farkındalık Günü” olarak ilan edilmiştir. 2 Nisan’da başlayan “Otizm Farkındalık Ayı” çerçevesinde dünyada otizmle ilgili araştırmaların teşvik edilmesi, bu konudaki farkındalığın artırılması ile, erken teşhis ve tedavinin yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB); çocukluk çağı nörogelişimsel bozukluklar içinde yer alan, belirtileri yaşamın ilk üç yılı içinde ortaya çıkan ve yaşam boyu devam eden, sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişimde problemler, tekrarlayıcı davranış ve kısıtlı ilgi alanları ile kendini gösteren karmaşık gelişimsel bir bozukluktur. Tüm sosyoekonomik düzeylerde ve tüm dünyada görülebilir. Toplumda otistik bozukluğun 3,3-16/10.000 oranında olduğu bildirilmektedir. Ancak, yaygın gelişimsel bozukluk ve tüm otistik bozukluk yelpazesi ele alınacak olursa 21/10.000 kadar görüldüğü belirtilmektedir. Otistik bozuklukta erkek/kız oranı 3/1 ya da 5/1 olarak bildirilmektedir. Ancak kızlar erkeklere göre daha ciddi etkilenme eğilimindedirler.

Nedeni halen tam olarak bilinmemekle beraber; zeka geriliğinin eşlik edebilmesi, epileptik bozuklukların ve elektroensefalografi (EEG) anormalliklerinin sıklığının yüksek olması, diğer tıbbi durumlar ile birlikte görülmesi, otizmin biyolojik bir bozukluk olduğunu düşündürmektedir. Genetik etmenler ve doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrasındaki bazı etkilenmelerin de bozukluğun ortaya çıkışında etkili olabileceği üzerinde durulmaktadır.

Otizm, şu anda sahip olduğumuz bilgi ve yöntemlerle tamamen tedavi edilememekle birlikte, erken dönemde başlayan ve etkinliği kanıtlanmış uygun bir eğitim planına ek olarak, bazı durumlarda ilaç tedavisi ile bazı belirtileri ortadan kalkabilir, uyum yetenekleri ve becerileri geliştirilip kendi kapasitesi içinde mümkün olan en üst düzeye gelebilir. Bu nedenle otizm ve diğer gelişimsel bozuklukların erken dönemde tespit edilmesi ve erken müdahale edilmesi önemlidir.