BAYBURT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ NEONATAL TARAMA PROGRAMI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ
02 Nisan 2019

           Yenidoğan taraması; bebeklerin tedavi edilebilir genetik, endokrinolojik, metabolik ve hematolojik hastalıklar açısından test edilerek bu hastalıkların erken saptanmasını, böylece gelişebilecek sakatlık ve ölümlerin önlenmesini sağlayan önemli bir halk sağlığı programıdır   “Yenidoğan Tarama Programı” kapsamında 1987’den beri Fenilketonüri ve Hipotiroidzm ve 2008 itibarı ile Biyotinidaz ve 2015 itibarı ile Kistik Fibrozis testleri yapılmaktadır. Bu hastalıklar, nadir görülen, ancak bebeğin bedensel ve zihinsel gelişimini bozarak, yaşam kalitesini etkileyen rahatsızlıklardır.  Bu hastalıkların çoğu yaşamın ilk iki haftası içinde ortaya çıkar ve erken tanınıp tedavi başlanmadığı takdirde metabolik asidoz, nöbet, koma, nörolojik bozukluk, hatta ölüme yol açabilir. Bebeğinizin doğumundan itibaren, 48-72 saati içinde, topuğundan birkaç damla kan alınarak yapılır. Yenidoğanlara yapılan bu testlerle, hastalıkların erken teşhisi amaçlanmaktadır ve tarama programları ile hastalığı erken tanınıp diyet, hormon veya diğer medikal tedaviler başlandığında bu çocuklar daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olurlar.  Bu tarama programıyla 2016 yılında 185 Fenilketonüri, 3311 kojenital Hipotroidi, 983 Biyotinidaz Aktivitesi, 144 Kistik Fibrozis vakası tespit edilmiştir.

              Etkin bir yenidoğan tarama sistemi, tarama kanının alınmasının yanında dört ek bileşene ihtiyaç duyar; numunelerin uygun koşullarda alınarak sonuçların izlemi, tanının kesinleştirilmesi, uygun merkezlere gönderilerek tedavinin planlanması ve tüm tarama sisteminin aralıklı olarak değerlendirilerek programda yer alan ekibin eğitiminin yapılmasıdır.

              Bu kapsamda İlimiz Devlet Hastanesi, Kadın Doğum Servisi, Doğumhene ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde çalışan personellerimize yönelik Neonatal tarama Programı, topuk kanının önemi, alınması, saklanması ve gönderilmesi konularıyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi tarafından Devlet Hastanesi Eğitim Salonunda eğitim düzenlenmiştir.

  • Neonatal eğitim 01.jpg
  • Neonatal eğitim 02.jpg
  • Neonatal eğitim 03.jpg
  • Neonatal eğitim 04.jpg
  • Neonatal eğitim 05.jpg
  • Neonatal eğitim 06.jpg