BAYBURT İLİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI SÖZLÜ SINAV İTİRAZ SONRASI NİHAİ SONUÇLARI
10 Nisan 2019


1) İlimiz hizmet birimlerinde ihtiyaç duyulan hizmet alanlarında 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında istihdam edilecek Sürekli İşçilere dair sözlü sınav sonuçları web sayfamızda ilan edilmiş ve Bakanlığımızın belirlediği sınav takvimi çerçevesinde sınav sonucuna itiraz eden kişilerden 3-5 Nisan 2019 tarihleri arasında itiraz dilekçeleri alınmıştır.

2) Sınav sonuçlarına itiraz eden kişilerin itiraz dilekçeleri Valilik oluru ile oluşturulan sınav kurullarına iletilmiş ve ilgili kurul tarafından dilekçeler incelenerek karara bağlanmıştır.  İtiraz başvurusu sonucu oluşan nihai sınav sonuç listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilecektir,  itiraz sonuçları ile ilgili alınan karar sınav kurulunca ilgili kişilerin adreslerine gönderilecektir.

3) Sınavı ASİL olarak kazanan adayların; aşağıda belirtilen atamaya esas belgelerini, 11-15 Nisan 2019 tarihleri arasında Müdürlüğümüze şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

4) Adayların, belirtilen belgeleri en geç 15.04.2019 tarihi mesai bitimine kadar ilgili birimlere teslim etmeleri gerekmektedir.

5) Askerlik, Hastalık ve Doğum mazereti bulunanlar hariç, başvurular şahsen yapılacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.

7) Halen askerde olmaları sebebiyle göreve başlatılamayacak durumda olanların, askerde olduklarını resmi bir belge ile belgelendirmeleri halinde başvuru evrakını birinci derece yakınları aracılığı ile ilgili birimlere teslim edebilecektir. Bu durumdaki adaylar, terhis tarihinden itibaren 30 (otuz ) gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle birlikte Bakanlığımıza başvurmaları halinde, diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamaları yapılacaktır.

8) Adayların atanma şartlarını taşıyıp taşımadıkları ilgili komisyon tarafından Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 31.12.2018 tarih ve 553 sayılı yazısı ekindeki EK-8’de belirtilen Atamaya Esas Belgeler dikkate alınarak tespit edilecektir.

9) Yukarıda belirtilen süre içinde başvuru yapmayan, başvuru yaptığı halde atamaya esas şartları taşımadığı tespit edilenler, başvuru yaptığı halde atama tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde göreve başlamayanlar veya kendi isteği ile göreve başlamak istemeyenler atama haklarını kaybedecektir. Bu şekilde atama hakkını kaybedenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama işlemleri başlatılacaktır. 

       ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR. 10.04.2019

NİHAİ SONUÇ LİSTELERİ

Güvenlik Görevlisi (Silahsız).pdf

Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı.pdf

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı.pdf


İŞE GİRECEK KİŞİLERDEN İSTENİLEN BELGELER

ATAMAYA ESAS BELGELER

BAŞVURU FORMU

MAL BİLDİRİM FORMU  (Evrak Önlü- Arkalı "Tek Sayfa" olarak çıktı alınacaktır)


Sınavı asıl olarak kazanan adayların atamaya esas belgelerini İl Sağlık Müdürlüğüne elden teslim edilmesi

11- 15 Nisan 2019