KUDUZ AŞI UYGULAMA MERKEZLERİ
08 Ağustos 2019

Değerli Arkadaşlar
Kuduz, klinik belirtileri geliştikten sonra geri dönüşü söz konusu olmayan ve ölümle sonuçlanan, ancak kuduz riskli temas sonrası uygun kuduz profilaksisi uygulandığında önlenebilir bir hastalıktır. Ülkemizde kuduz ve kuduz riskli temas bildirimi zorunlu hastalıklar listesinde yer almaktadır. İnsan kuduz vakalarının önlenmesi amacıyla kuduz riskli temas sonrası ve temas öncesi profilaksi uygulamaları ve bildirimine yönelik uygulamalar Bakanlığımızca yayımlanan 2014/30 sayılı Genelge ve eki Kuduz Saha Rehberiyle yürütülmekte iken yeni bilimsel gelişmeler doğrultusunda Genelge ve eki Kuduz Saha Rehberi revize edilerek 2019/04 Kuduzla Mücadele ve Profilaksi Uygulamaları Genelgesi ve eki Kuduz Profilaksi Rehberi olarak yayımlanmış ve sahaya duyurulmuştur.Mevcut genelgenin 4. maddesi uyarınca Kuduz Aşı Uygulama Merkezlerimiz aşağıda sıralanmıştır. 


Bayburt Devlet Hastanesi
Bayburt Merkez Toplum Sağlığı Merkezi
Demirözü Toplum Sağlığı Merkezi
Aydıntepe Toplum Sağlığı Merkezi