İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürümüz Dr.İlker HANCİ ve Kurum Müdürlerimizle Beraber Hasta Ziyareti
01 Ağustos 2017

Bayburt merkeze bağlı Bayırtepe köyünde Bayburt il sağlık ve halk sağlık müdürümüz Dr.İlker HANCİ, Bayburt KHB genel sektereri Uzm.Dr.Sebahattin CANMEMİŞ, İşkur il müdürü Abdullah KAHVECİ, Aile ve sosyal politikalar il müdürü Halık AKKOYUNLU ve SGK il müdürü Ali İhsan NUHOĞLU bey ile hasta ziyaretleri yapılmıştır.Gerçekleştirilen hasta ziyaretlerinde hastaların yaşadıkalrı sorunları ve aksaklıklara çözümler üretilmiş ve uygulamaya geçirilmiştir.

Yaşanan sorunlara çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirilmesi vatandaş memnuniyetini  de artırmaktadır.Sağlık il müdürlüğü olarak tüm vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmayı hedeflemekteyiz.

Bu ziyaretler devam edecektir.