VİRAL HEPATİTLER BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ
09 Haziran 2022

Hepatitler, kronik karaciğer hastalığı, siroz ve karaciğer kanserine yol açabilen, tüm dünyada yaygın olarak görülen ve ülke ekonomisini yakından ilgilendiren önemli bir halk sağlığı sorunudur.   Bakanlığımızca yürütülmekte olan Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı (2018-2023) stratejileri doğrultusunda viral hepatitlerin bulaşmasının önlenmesi için başta risk altındaki kişiler olmak üzere tüm toplumda farkındalığın artırılması, hastalığın erken tespiti ve hastaların tedaviye yönlendirilmesiyle siroz ve kanser gelişiminin önlenmesine yönelik faaliyetler yürütülmektedir. Bu kapsamda viral hepatit bulaşının durduğu ve ihtiyacı olan herkesin güvenli ve etkili tedaviye ulaşabildiği bir dünyaya doğru gidilmesi amaçlamaktadır.Bakanlığımızca viral hepatitlerle ilgili olarak evvelce başlatılmış olan çalışmaların devamı kapsamında aile hekimlerinde farkındalığı artırmaya yönelik Viral Hepatitler Bilgilendirme Eğitimi yapılması planlanmış ve söz konusu eğitim Bakanlığımız Aile Hekimliği 2022 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programına’da eklenmiştir.Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü binası Eğitim Salonunda Uzm.Dr.Ebru Doğan tarafında 2-3/06/2022 tarihilerinde eğitimlerimiz yapılmıştır.


Viral Hepatitler ile İlgili Afiş, Broşür ve Dokümanlar

Afiş Hepatitler Sessizdir Siz Sessiz Kalmayın.pdf
Afiş Hepatit B ve C Testlerini Yaptırdınızmı.pdf
Afiş Sevgili Anne Adayi Senin ve Bebeginin Saglığını Önemsiyoruz.pdf
Broşür Hepatit A-E.pdf
Broşür Hepatit B.pdf
Broşür Hepatit C.pdf
Broşür Hepatit C Testinizi Yaptırdınızmı.pdf
Broşür Viral Hepatitler.pdf
Broşür Sevgili Anne Adayı Viral Hepaptit Testlerini Yaptırdınmı .pdf
Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programi 2018-2023.pdf