İstatistiki Formuller
16 Ocak 2018

Formül tablosu aşağıdadır. Değer girerek hesaplamak istiyorsanız Excel dosyasını indirmek için Tıklayınız....

FORMÜL ADIFORMÜL
NÜFUS YOĞUNLUĞU
 
Nüfus  
yüzölçümü(Km2)
KABA DOĞUM HIZI (Binde)
 
Yıl İçinde Canlı Doğum Sayısı  X 1.000
Yıl Ortası Nüfus                               
DOĞURGANLIK HIZI (Binde)
 
Yıl İçinde Canlı Doğum Sayısı                X 1.000
15-49 Yaş Kadın Yıl Ortası Nüfus     
KABA ÖLÜM HIZI (Binde) Yıl İçinde Ölen                                        X 1.000
Yıl Ortası Nüfus                               
ÖLÜ DOĞUM HIZI (Binde)
 
Yıl İçindeki Ölü Doğan Bebek Sayısı        X 1.000
Yıl İçindeki Canlı Doğum Sayısı             
0-4 YAŞ ÖLÜM HIZI 0-4 Yaş Ölen Sayısı                                     X 1.000
0-4 yaş Nüfus Yıl Ortası Nüfus  
0-4 YAŞ ÖLÜM ORANI 0-4 Yaş Ölen Sayısı                                     X 1.000
Bir Yılda Görülen  Toplam Ölen Sayısı
45 YAŞ ÜZERİ ÖLÜM HIZI 45 Yaş Üzeri ölüm sayısı X 1.000
45 yaş üzeri nüfus
45 YAŞ ÜZERİ ÖLÜM ORANI 45 Yaş Üzeri ölüm sayısı X 1.000
Tüm Ölenler
BEBEK ÖLÜM HIZI (binde)
 
Yıl içinde ölen 0-11 aylık Bebek Sayısı                                 X 1.000
Canlı Doğum Sayısı                               
NEONATAL B.Ö.H (binde)
 
0-28 Günlük Ölen Sayısı     X 1.000
Canlı Doğum Sayısı                               
ERKEN NEONATAL B.Ö.H (binde)
 
0-7 Günlük Ölen Sayısı     X 1.000
Canlı Doğum Sayısı                               
GEÇ NEONATAL B.Ö.H (binde)
 
8-28 GÜNLÜK Ölen Sayısı     X 1.000
Canlı Doğum Sayısı                               
POST NEONATAL B.Ö.H (binde)
 
29-364 GÜNLÜK Ölen Sayısı     X 1.000
Canlı Doğum Sayısı                               
ANA ÖLÜM HIZI (Yüz Binde)
 
Yıl İçinde Ana Ölüm Sayısı                               X 100.000
Yıl İçindeki Canlı Doğum Sayısı              
DOĞAL NÜFUS ARTIŞ HIZI (Binde)
 
Yıl İçinde Canlı Doğ. Say - Ölüm Say. X 1.000
Yıl Ortası Nüfus                                    
DÜŞÜK HIZI  Düşük Sayısı X 1.000
Canlı Doğum Sayısı                               
KABA DÜŞÜK ORANI Düşük Sayısı X 1.000
15-49 yaş kadın sayısı
ORTALAMA 15-49 YAŞ KADIN  İZLEM 15-49 Yaş Kadın İzlem  
15-49 Yaş Kadın Yıl Ortası Nüfus     
ORTALAMA GEBE  İZLEM Gebe İzlem Sayısı                                    
Tespit Edilen Toplam Gebe Sayısı                           
ORTALAMA LOHUSA  İZLEM Lohusa İzlem Sayısı                                    
Tespit Edilen Toplam Lohusa Sayısı                           
BEBEK ORTALAMA İZLEM Bebek İzlem Sayısı                                   
İlgili Dönem 0 Yaş Nüfus                                           
1-4 YAŞ (ÇOCUK)  ORTALAMA İZLEM Çocuk İzlem Sayısı                                  
İlgili Dönem 1-4 Yaş Nüfus                                      
BİR HEKİME DÜŞEN NÜFUS Nüfus                                                   
Hekim Sayısı
BİR HEMŞİREYE DÜŞEN NÜFUS Nüfus                                                 
Hemşire Sayısı
BİR EBEYE DÜŞEN NÜFUS Nüfus                                                   
Ebe Sayısı
GEBE TESPİT ORANI  Tespit Edilen Gebe Sayısı X 100
Canlı Doğum Sayısı                               
BEBEK TESPİT ORANI  İlgili Dönemde Tespit Edilen Bebek Sayısı X 100
Canlı Doğum Sayısı                               
0 YAŞ GRUBUNDA …… AŞILAMA ORANI İlgili Dönemde …. Tam Aşılı 0 (Sıfır) Yaş Bebek Sayısı X 100
İlgili Dönemde 0 (Sıfır) Yaş Grubu Hedef Nüfus
YATAN HASTA ORANI İlgili Dönem de Yatan Hasta Sayısı  
İlgili Dönemdeki Poliklinik Sayısı
YATAK İŞGAL ORANI Taburcu Ol. ve Öl. Yat. Gün Sa. X 100
 Dönem deki gün sayısı x Fiili Yatak Sayısı 
BİR HASTANIN ORTALAMA KALIŞI Taburcu Ol. ve Öl. Yat. Gün Sa.  
Taburcu Olan + Ölenlerin Sayısı
BİR HASTA YATAĞINA DÜŞEN NÜFUS Nüfus                                                   
Mevcut Yatak