4 ŞUBAT DÜNYA KANSER GÜNÜ
21 Şubat 2018

Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker HANCİ 4 Şubat 2018 Dünya Kanser Günü olması münasebetiyle yazılı bir açıklama yaparak kanser konusunda şunları ifade etti;

         Kanser, dünya genelinde giderek artan bir sağlık problemidir ve toplumlarda önemli bir sosyoekonomik yüke, bireylerde de maddi ve manevi kayıp ve zorluklara yol açmaktadır. Bunun yanısıra kanserin önemli bir kısmının önlenebilir olması bu konuya verilen önemin de giderek artmasına yol açmıştır.

        Ülkemizde her bir yıl içinde yaklaşık 164 bin kişiye kanser teşhisi konulmaktadır.

        Türkiye’de görülmekte olan kanserin sıklığı Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika gibi gelişmişlik düzeyi yüksek olan ülkelere göre daha düşüktür. Erkeklerde en sık görülen kanserler akciğer ve prostat iken, tütüne bağlı kanserler erkeklerde önemini korumaya devam etmektedir.

        Kadınlarda en sık görülen meme kanseri, her 4 kadın kanserinden birisi olmaya devam etmektedir. Bir yıl içinde yaklaşık 17.000  kadına meme kanseri teşhisi konulmuştur.

         Çocukluk çağı kanserlerinde ise lösemi en sık görülen kanser türüdür. Gençlerde ise (15-24 yaş grubu) erkeklerde testis kanseri, kadınlarda ise tiroid kanseri ilk sıralarda yer almaktadır.

Bireyler ve toplumlar, yaygın kanser türlerinin en az üçte birinin daha sağlıklı bir beslenme biçiminin seçilmesi, tütün ürünlerinden uzak durulması, fiziksel aktivitenin arttırılması ve alkol kullanımının azaltılması ile önlenebileceği konusunda bilgilendirilmelidir. Ayrıca ultraviyole radyasyondan korunma, mesleksel ve çevresel maruziyetlerin önüne geçilmesi ile kanser yükü daha da aza indirgenecektir.

Kanser Önlenebilir Bir Hastalıktır;

Kanser %90 çevresel,%10 oranında ise genetik faktörlere bağlı oluşmakta çevresel faktörler arasında da tütün, alkol, obezite ve enfeksiyonlar ilk sıralarda yer almaktadır.

Dünyada her geçen gün daha fazla insan tütün ve tütün mamullerine, hareketsiz yaşam tarzına ve yanlış beslenme gibi kanserin en önemli risk faktörlerine maruz kalmaktadır.

Erken Teşhis Hayat Kurtarır:

Kanser türlerinin uyarılarını erken keşfetmek, bulgularını araştırmak ve ileri tetkik için hastaların sevk edilmesi erken tanı şansını arttırmaktadır. Ülkemizde meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanserleri için toplumun kaynaklarına ve hastalık yüküne uygun olarak tarama programları yürütülmektedir. Sağlık Bakanlığımızın “Sağlıkta Dönüşüm Programı” ile toplum tabanlı kanser taramalarına yönelik, ülke genelinde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) kurulmuş olup hâlihazırda ülkemizde 208 adet KETEM mevcuttur.

Bu kapsamda ilimizde aktif olarak hizmet veren Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’nde (KETEM)  Meme, serviks ve kolorektal kanser taramaları ücretsiz olarak yapılmaktadır. Müdürlüğümüz Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi tarafından 2017 yılı içerisinde tarama faaliyetleri kapsamında 1641 HPV taraması, 1168 klinik meme muayenesi, mamografi ve USG çekimi, 1336 Gaitada Gizli Kan taraması yapılmıştır. Ayrıca 13 seans sonucunda 219 sağlık personeline hizmet içi eğitim ve 25 seans sonucu 4579 kişiye halk eğitimi verilmiştir. 

Kanser ile mücadele kanser kayıtçılığından tedavi ve palyatif bakıma kadar uzanan geniş bir yelpazeden oluşan oldukça komplike bir süreçtir. Bu amaçla Kanserle mücadele başarısı temelde halkımızın ve sağlık personellerimizin farkındalığının arttırılmasına bağlıdır. Bu gün de şüphesiz ki bu konuda en önemli fırsatlardan biri olup, kanserle mücadelede daha güzel başarılara imza atmamız ümidiyle tüm halkımızı KETEM’e davet eder, hayırlı ve sağlıklı günler dileriz.                                                                                                                      

                                           BAYBURT İL SAĞLIK MÜDÜRÜ