8 - 14 MART BİLİM VE TEKNOLOJİ HAFTASI BASIN AÇIKLAMASI
05 Mayıs 2018

        8-14 Mart Bilim Ve Teknoloji Haftası Basın Bülteni

Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker HANCİ “8-14 Mart 2018 Bilim ve Teknoloji Haftası” olması münasebetiyle yazılı bir açıklama yaparak bilim ve teknoloji konusunda şunları ifade etti;

Günümüzün gelişmiş teknolojilerinden olan bilgisayar ve internet kullanımının yaşamımızda, istenilen bilgiye anında ulaşabilme, bilgi paylaşımını sağlayabilme gibi getirdiği kolaylıklar yanında çok sık ve zararlı kullanımından kaynaklanan birçok problemi de beraberinde getirmekte olduğu bilinmektedir. Bireylerde, okul çağındaki çocuk ve gençlerde oldukça sık görülen problemli internet/bilgisayar kullanımı, sosyal ilişkilerinin olumsuz yönde etkilenmesine, aile bağlarının zayıflamasına neden olmakta; akademik başarılarını veya iş başarılarını da düşürebilmektedir.

Teknoloji ve internetin hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldiği şu günlerde yanlış ve aşırı kullanımı çeşitli sorunlara neden olmaktadır.

Gerçek dünyada uyulan kurallar ve sorumluluklar olduğu gibi internet diye adlandırılan sanal dünyada da uyulması gereken kurallar ve sorumluluklar vardır. Bu konuda akıllı kullanıcılık ile ilgili farkındalık oluşturulmalıdır.

İnternet Kullanımına İlişkin Öneriler:

-İnternet kullanım özellikleri belirlenmelidir ve belirlenen bu özelliklere göre internet kullanımı yeniden düzenlenmelidir.

-Çocuklar ve gençler internetten nasıl faydalanmaları gerektiğini öğrenmeli, kullanmadan önce bir amaç belirlemelidir.

-Çocuklar ve gençler; interneti haftanın hangi günleri kullanıyor? Günün hangi saatlerinde internette kalıyor? İnternette kaç saat kalıyor? İnterneti en çok hangi işlev için kullanıyor? Bu konularda ailelerin dikkatli olması gerekmektedir.

-Günün belirli saatlerinde internette daha uzun süre geçiriliyorsa aynı zaman diliminde başka bir sosyal faaliyet belirlenmelidir.

-İnternet kullanımına ara verilecek zamanı hatırlatmak üzere alarm kurulmalı veya aile bireylerinden hatırlatmaları istenmelidir.

-İnternette geçirilen zaman uğruna nelerin kaçırılabileceğinin farkında olunmalıdır.

-İnternette harcanılan vakit nedeniyle yapılamayan etkinlikler listelenip bu etkinlikler planlanmalıdır.

-Bilgisayar evin ortak kullanım alanlarından birine kurulmalıdır.

-Çocuklar ve gençler için sorun teşkil edebilecek internet uygulamalarının (savaş oyunları, şiddet içerikli oyunlar, uygunsuz siteler) kullanımı engellenmelidir.

Ailelere Öneriler:

-Aileler çocuklarıyla daha kaliteli zaman geçirmeli, onların sorunları ile ilgilenmelidir.

-Aileler çocuklarıyla okul ve arkadaş çevreleri hakkında sohbet etmelidir. Onları hoşlandıkları, ilgi duydukları konulardan bahsetmeye; kaygı ve sorunlarını konuşmaya, paylaşmaya teşvik etmelidir.

-Çocukların ve gençlerin, arkadaşlarına ve sosyal ortamlara (sinema, tiyatro, müze, sportif faaliyetler) daha fazla zaman ayırmaları desteklenerek özendirilmelidir.

-Çocukların ve gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarmaları için aileleriyle veya arkadaşlarıyla birlikte yapabilecekleri aktiviteler planlanmalıdır.

-Çocuklar ve gençler, bilgisayar ve internet dışında da hobi geliştirmeleri için teşvik edilmelidir.

-Çocuklardan ve gençlerden ailenin sorumluluklarını paylaşmaları için belirli görevleri yerine getirmeleri istenmelidir.

-Çocukların ve gençlerin yaşlarına uygun günlük kullanım sürelerine göre interneti kullanmalarına dikkat edilmelidir. Günlük kullanım süreleri birkaç zaman dilimine ayrılmalıdır.