ANTİBİYORİKTE DEĞİL SAĞLIĞINIZDA ISRARCI OLUN.
05 Mayıs 2018

AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI

İlaçlar; canlı organizmalar üzerinde farklı mekanizmalarla oluşturduğu etkiler ile hastalıklardan korunmayı, tanı veya tedaviyi sağlayan maddelerdir. Antibiyotikler ise bakteriyel enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan ve insan sağlığı açısından çok büyük öneme sahip ilaçlardır.

Mikroorganizmalara karşı olan bu kimyasal ajanlar, bakterilerin çoğalmasını önlemekte ve bazen de bakterileri yok etmektedir. Son yüzyılda antibiyotiklerin keşfi ile insan sağlığında bir dönüm noktası yaşanmış ve enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde ciddi başarılar elde edilmiştir. Antibiyotikler sayesinde ölümcül enfeksiyonlar tedavi edilmiş ve milyonlarca hayat korunmuştur.

Antibiyotiklerin "akılcı olmayan" kullanımı dediğimizde; antibiyotiklerin hekim önerisi olmadan gereksiz yere ve uygunsuz kullanımı, hekimlerin belirttiği dozda veya sürede kullanılmaması, klinik rehberlere uyumsuz tedavilerin seçilmesi gibi durumlar aklımıza gelmektedir. Bunun sonucunda vücuttaki yararlı mikroorganizmalar ölürken, antibiyotiklerin zararlı mikroorganizmalar üzerindeki çoğalmayı durdurma ile öldürme etkisi kaybolur ve antibiyotik direnci ortaya çıkar. Antibiyotik direnci; hastalıkların tedavi edilememesine, dirençli mikroorganizmaların ve enfeksiyonların gelişmesine, salgınların çoğalmasına, ilaç yan etkilerinin artmasına, ilaç harcamalarında artışa, ölüm oranlarının artmasına neden olmakta ve halk sağlığı açısından ciddi bir tehlike oluşturmaktadır.