4 - 10 MAYIS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAFTASI
05 Mayıs 2018

Çalışanların iş yerinde oluşabilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için yeterli önlemlerin alınması ve “İş Sağlığı ve Güvenliği” bilincinin geliştirilmesi için  1987 yılından beri Ülkemizde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından her yılın 4-10 Mayıs tarihleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kutlanır. Bayburt Sağlık İl Müdürlüğü bünyesinde, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı yönetmelikler çerçevesinde, Ayyıldız Caddesi Belkent Sokak No:2 Bayburt adresinde Toplum Sağlığı Merkezinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, Toplum Sağlığı Merkezi İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi bulunmaktadır. Bu birim sağlık çalışanları ve sağlık kuruluşlarının iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yanında, diğer kurum ve kuruluşlar ile özel müteşebbislere danışmanlık hizmeti vermektedir. Sağlık çalışanlarının değerli halkımızdan en büyük beklentisi sağlık hizmeti sunumu esnasında fiziki ve sözlü şiddete maruz kalmamalarıdır. Bu vesile ile Sağlık İl Müdürlüğü olarak tüm çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Haftasını kutlar, sağlıklı ve güvenli çalışma hayatı dileriz.