15 EYLÜL 2018 DÜNYA PROSTAT GÜNÜ
14 Eylül 2018

PROSTAT KANSERİ

Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker HANCİ “15 Eylül Prostat Kanseri” olması münasebetiyle yazılı bir açıklama yaparak prostat kanseri konusunda şunları ifade etti;

Belirtileri:

 En sık görülen belirtiler şunlardır;

İdrar yaparken yanma veya ağrı

İdrarda kan görülmesi

Semende kan görülmesi

Alt karın bölgesinde, kalçada veya sırtta devam eden/geçmeyen ağrı

Risk Faktörleri:

Risk faktörü olarak tanımlanan etmenler, bir hastalığın gelişme olasılığını arttıran etkenlerdir. Ancak burada belirtilmesi gereken nokta şudur ki; bir kişinin bir veya birden fazla risk faktörüne sahip olması o kişide  mutlaka o kanserin/veya hastalığın gelişeceği anlamına gelmemektedir. Risk faktörlerine sahip olduğu halde hastalık/kanser gelişmeyen insanlar bulunmaktadır.

Prostat kanseri için belirgin bir risk faktörü bulunmamakla beraber günümüze dek belirlenmiş en önemli risk faktörleri şunlardır;

İleri Yaş

Aile öyküsü

Tanı:Prostat kanserinin tanısında en fazla kullanılan yöntemler şunlardır;

Prostatın parmakla muayenesi: Doktor makattan prostatı muayene eder.

Kanda prostat spesifik antijen (PSA) testi: Hastanın kan örneğinde laboratuvarda PSA bakılır. PSA prostat kanseri dışında bazı hastalıklarda da yükselebilir (prostatın iltihabı ya da iyi huylu büyümesi gibi).

Transrektal ultrason: Hastanın rektumuna bir ultrason probu konularak prostat bezindeki anormal bölgeler görüntülenir.

Transrektal biyopsi: Rektum yoluyla prostata bir iğne yerleştirilerek doku örneği alınır. Patolog mikroskop altında dokuda kanser hücrelerinin varlığını araştırır. Prostat kanserinin kesin tanısı biyopsiyle konulur.

Bunların dışında farklı tetkiklerin de yapılması gerekebilir (Ultrasonografi, Bilgisayarlı Tomografi veya MR gibi).

Tedavi:

Her hastanın tedavisi farklılık göstermekte olup, tedavi kararında hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunları gibi birden fazla faktör etkilidir. Multidisipliner bir çalışma gerektiren bu tedaviler; radyoterapi, kemoterapi gibi farklı seçenekleri içermektedir.